An Gaeltacht Bheag

Saturday 20th May, 2-4pm
Con Smith Park, Cavan Town

An Gaeltacht Bheag

Clár Imeachtaí - Programme
2:20pm: Comhrá Gaeilge - Gaelic Conversation
2:40pm: Logainmneacha - Placenames
3:00pm: Canaimis! - Let’s Sing!
3:20pm: Comhrá Gaeilge - Gaelic Conversation
3:40pm: Logainmneacha - Placenames

Féile Ealaíon an Chabháin
An Ghaeltacht Bheag le Glór Bhréifne
Páirc Con Smith, An Cabhán, Dé Sathairn 20 Bealtaine, 2:00-4:00pm
Comhrá Gaeilge, Amhránaíocht, Logainmneacha agus Eolas.
Téama: Téimis ar saoire!
Ta fáilte roimh gach duine, gach aoisghrúpa agus gach leibhéal cumais sa Ghaeilge.

Cavan Arts Festival
An Ghaeltacht Bheag with Glór Bhréifne
Con Smith Park, An Cabhán, Saturday 20th May, 2:00-4:00pm
Gaelic Conversation, Singing, Placenames and Information.
Theme: Téimis ar saoire! - Let’s go on holidays!
All welcome, all age groups and all levels of ability in Gaelic.

Join our Mailing List

Keep in touch with all the festival activities and upcoming shows in Cavan.

Download Our Official Cavan Arts Festival Programme

A magical four days and nights of art and culture in the heart of Cavan Town